Regulamin klanu

Regulamin Klanu [GE-PL] Gwardia Elitarna

 1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie jest obowiązkowe, ale jego przestrzeganie już tak.
 2. Dołączenie i członkostwo w klanie jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 3. Warunkiem technicznym przyjęcia do klanu jest potwierdzenie przez oficera ds. werbunkowych u kandydata dysponowania swoim własnym kontem w grze World of Tanks, posiadanie zainstalowanej tejże aplikacji u siebie na komputerze oraz komunikatora głosowego TeamSpeak 3.
 4. Aby zostać przyjętym do klanu, kandydat musi spełniać aktualne wymogi rekrutacyjne (więcej w dziale: Rekrutacja).
 5. Korzystanie z forum wewnętrznego klanu nie jest wymagane, ale jest pożądane (czyt. jest dobrowolne).
 6. Na forum wewnętrznym Dowództwo publikuje m.in. cyklicznie postępy członków klanu w grach zespołowych (wyniki wykonania normy na SH, zasady i przydział do grup bojowych CW, wyniki plebiscytu na gracza miesiąca itp.) oraz inne – niekiedy bardzo ważne – informacje, w tym przyznany żołd za udział w CW, wiadomości o zebraniach klanowych, ich podsumowania i wiele innych.
 7. Nieobecności mające wpływ na wykonanie normy na SH (co najmniej 7 dni), klanowicze zgłaszają na forum wewnętrznym klanu w dziale Urlopy.
 8. Nieobecności pow. 7 dni, bez powiadomienia oficera kadrowego lub Dowództwa o powodach nieobecności, może oznaczać relegowanie z szeregów klanu.
 9. Korzystanie z TeamSpeak 3 w trakcie gry jest obowiązkowe. W razie braku możliwości korzystania, po godz. 18, należy drogą PW w grze niezwłocznie o tym fakcie powiadomić najwyższego rangą i dostępnego oficera sztabowego.
 10. Plutony i gra w trybie drużynowym (tzw. „drużynki”), nie są obowiązkowe.
 11. Udział w cyklicznych zebraniach klanowych, jeśli się jest dostępnym w grze jest obowiązkowy.
 12. Udział w CW jest obowiązkowy, odmowa bez uzasadnionej przyczyny oznacza rażące naruszenie niniejszego regulaminu i może oznaczać karne wyrzucenie z klanu.
 13. Udział w potyczkach (8, 10 tiery) oraz w natarciach na SH, na zaproszenie głównego oficera polowego, jest obowiązkowy.
 14. Każdy gracz, który utrudnia (przeszkadza, awanturuje się, itp.) podczas CW, natarć oraz potyczek po uprzednim upomnieniu i nieskutecznej w następstwie reprymendzie, od osoby prowadzącej, zostaje wyciszony na tsie (ikona STOP, oznaczenie: niesubordynowany). Kara porządkowa funkcjonuje do zakończenia gier zespołowych w danym dniu.
 15. Jeżeli Dowództwo nie ustali inaczej, na zaproszenia z CW, które wyskoczyły, klanowicze wchodzą zgodnie z informacją podaną na czacie w grze. W innych przypadkach obowiązuje przydział do swojej grupy CW (szczególnie podczas eventów typu kampanie, itd.).
 16. Jeżeli Oficer polowy uzna za stosowne (bez uprzednich wytycznych od Dowództwa), to dobiera skład na CW, natarcie czy potyczki oraz „setup” czołgów wg uznania i swojego „widzi mi się”.
 17. Okres próbny w klanie trwa do 30 dni. Istnieje możliwość jego skrócenia, w zależności od tego, czy przyjęty rekrut ma dodatkowe umiejętności i czymś wyjątkowym się wyróżnia. Weryfikacji przydatności po okresie próbnym dokonują oficerowie. ds werbunkowych wraz z kadrowymi.
 18. Na stanowisko oficera polowego, oficera ds. werbunkowych można uzyskać awans ze stanowiska szeregowego, niezależnie od posiadanego stażu w klanie, w zależności od przejawianych predyspozycji i chęci do pełnienia takich funkcji w klanie.
 19. Na stanowisko oficera kadrowego, oficera wykonawczego czy kwatermistrza, awans uzależniony jest od zasług na rzecz klanu oraz posiadanego stażu i dotychczasowego doświadczenia na stanowiskach funkcyjnych (minimalny staż nieprzerwanie 1 rok w klanie GE-PL dotyczy stanowiska kwatermistrza oraz oficera wykonawczego).
 20. Za udział w CW oraz jakościowe wyniki w trybie SH, ze zgromadzonego „złota” (waluta World of Tanks) z rozgrywek na mapie globalnej każdy gracz w klanie otrzymuje tzw. żołd.
 21. Zasady wypłacania złota w postaci żołdu, określają osobne regulacje opublikowane na forum wewnętrznym klanu.
 22. Publiczne obrażanie, podburzanie do awantur oraz kłótnie między członkami klanu są zabronione.
 23. Ponadto zabronione jest publiczne kwestionowanie autorytetu i ocenianie pracy na rzecz klanu oficerów werbunkowych, polowych, kadrowych, wykonawczych oraz Dowódcy.
 24. Niedozwolone jest wynoszenie informacji na temat życia klanu (w tym udostępnianie screenów z forum, prywatnych rozmów między członkami klanu, tworzenie i udostępnianie tzw. bindów), wiadomości poufnych typu strategie, taktyki, zamiary, działania klanu GE-PL – na zewnątrz, do innych graczy/klanów, bez zgody Dowództwa.
 25. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu w punktach 22 – 24, osoba popełniająca wykroczenie musi liczyć się z możliwością usunięcia z klanu bez możliwości złożenia wyjaśnień oraz z permanentnym zakazem powrotu w szeregi klanu GE-PL.
 26. Niewykonanie polecenia oficera polowego, sabotaż w trakcie CW, natarć oraz potyczek w trybie SH traktowane jest jako ciężkie naruszenie regulaminu, za co grozi karne relegowanie z szeregów klanu.
 27. W godzinach wieczornych, tj. 19 – 24, w trakcie trwania CW, prowadzenia natarć, potyczek, zabronione jest publikowanie (tzw. wklejanie) na czacie klanowym wyników indywidualnych oraz wszelaki spam, utrudniający komunikację wewnątrzklanową.
 28. Zabronione jest udostępnianie passów do swojego konta w grze World of Tanks, szczególnie na stanowisku kwatermistrza, oficera kadrowego, wykonawczego i Dowódcy innym osobom z i poza klanu.
 29. Wszelkie kwestie sporne, konflikty w klanie, rozwiązywane są w drodze prywatnych rozmów, na osobnym kanale ts.
 30. Niniejszy regulamin nie ma charakteru ostatecznego.

Facebook

YouTube